دانلود کتاب طلسمات سامری

این کتاب شایدبتوان گفت یکی ازقدیمی ترین کتابهای  تعویذات وطلسمات میباشدکه به زبان عربی است  همچنین دارای طلسمات  بسیارمجرب وقوی میباشد که بایداحتیاط کرد در نوشتن …

دانلودکتاب سحر الاسود

این کتاب شامل تمام اعمال سحراسود رادارا میباشدکه اعمالی خطرناک وکفرامیزاست . این کتاب برگرفته ازسحرمعروف اسوداست سحراسود یکی ازچندین سحرخطرناک  که دردنیااستفاده میشود میباشدکه برپایه …

دانلودکتاب هفت پیکر سلیمانی

یکی اززیباترین وبهترین کتابهای علوم غریبه که بسیار خواندنی میباشدوشخص ازخواندنش لذت میبرد این  کتاب سرشارازمطالب خواندنی میباشدکه به ان اشاره میکنیم .باب دعای سیفی صغیر …

دانلودکتاب سرالاسرار

کتابی بسیارعالی درعلوم غریبه ومطالبی جذاب که دراین کتاب موجوداست این کتاب نوشته یکی از بزرگان این علم سهروردی است که شامل این مطالب  میباشد. .باب …