دانلود کتاب قاهر الطلسمات

70000 تومان – خرید

دانلود کتاب قاهر الطلسمات

فرمت . Pdf

تعداد صفحات . ۲۷۱ صفحه

حجم فایل . ۳۴ مگابایت

زبان . فارسی

دانلود کتاب قاهر الطلسمات

این کتاب کتابیست بسیار قدیمی و مجرب در زمینه تعویذات 

وطلسمات وباید حتما از استاد کمک گرفت .بخشی از سرفصل

کتاب:

دانلود کتاب قاهر الطلسمات

.باب ابطال جمیع سحر وجادو

.احضار خادم

باب ارسال  سید کریوش

.باب ارسال غلام

.ارسال قرد سعدون

.ارسال دعوه برهتیه

.ارسال سوره فیل

.ارسال هاتف

.ارسال سوره کوثر

.استخدام ملک مصروف

.باب استخدام روح شدید برغطیل و زوجه اش ساریه

.استخدام شمردل طیار

.استخدام عفریت شمه

.استخدام نایله

.باب اصراف عمار

.اقسام ملوک سبعه

.قسم موکلین ایام هفته

.دعوت قمر

.باب تصاریف شر

.تسلیط ضارب

‌.دعوت زجر قمر

.باب فراق

.باب محبت وعشق

.باب دعای برهتیه

.مخمس برهتیه

.باب جلب ارزاق

.باب بغض و جدایی

.باب تحریک جماد

.تحصین قوی ضد اعمال سفلی

.باب حضور ابو مره (ابلیس)

.باب احضار روح

.احضار ذات المحاسن

.باب خاتم مبارک بدوح

.باب محبت و جلب حرف جیم

.باب جلب سریانی

.باب قضای جمیع حوایج

.استخدام فاطمه سحابیه

.دعوت اسم غضوب

.باب دعوت کواکب ایام هفته

.اسماء اعمال شر

.باب عقد لسان

.وبسیاری مطالب دیگر…..

۷۰۰۰۰ تومان – خرید