دانلود کتاب گلزار تعویذات

15000 تومان – خرید
۰۹۳۶۷۲۳۰۳۸۹

این کتاب یکی ازکتابهای خوب در زمینه تعویذات وانواع طلسمات است   که شامل طلسمات ودعاهای مجرب میباشد وکتابی متفاوت اسک که شامل:

درباب تب

.باب انواع بیماری

.باب درد سر

.باب دردچشم

.باب چشم زخم وچشم بد

.باب نظربدمردم

.باب عملیات وتعویذات دیووپری وجنیان

.باب دفع ترس وخوف

.باب دفع ال

.باب دفع اسیب پیریان

.دفع اسیب دیوان وشیطانان

.باب دردهای شکم

.باب گل خوردن کودکان

.برای دشوارزاییدن زنان

.اگرزنی بچه دارنمیشود

‌.باب حیوانات وبیماری انها

‌.باب تجارت وسوداگری

.باب رزق وروزی وخیرو برکت

.باب مخبت

. باب احضارمعشوق

.باب سردی وجدایی

.باب بیماری دهان ودندان

.باب تعویذات فتح ونصرت

.باب بزرگی ومقام ومنزلت

.باب تیغبندی

.باب  حفاظت دربرابرهرافت

.باب تسخیرات جن وانس

.باب افسون وذکر برای ماران .افسون ماران

.افسون گرفتن مار

.افسون خروج مارازمنزل

.افسون خروج زهرمارازبدن

.برای سوختن زهرهرگزنده

.باب ساعات نیک وبد دردعانویسی

.باب ایام منحوسه

.باب رجال الغیب وجهت ان

.باب فالنامه هربرج

.وبسیاری مطالب دیگر…..

۱۵۰۰۰ تومان – خرید

One Response

  1. سمیر می 11, 2020

Leave a Reply