دانلود کتاب منبع اصول حکمت

20000 تومان – خرید

کتابی بسیارمعروف وشناخته شده درمیان کتابهای عربی                           که اثرفیلسوف بزرگ عباس البونی است کتابی بسیار  عالی                      درزمینه علوم غریبه وطلسمات این کتاب بسیارکمیاب میباشد                وبرای اولین باردراین فروشگاه عرضه شده برای علاقه مندان                  بخشی ازمطالب کتاب به این شرح است:

.باب کواکب وخواص انهاصص

.باب بروج وخواص ان

.خانه کواکب

باب منازل ۲۸گانه قمر

.باب خواص منازل قمر

.باب روزهای ایام سبعه

.باب سعدونحسی ایام

.باب موکلین ایام سبعه

.باب بخورات کواکب

.باب موکلین علوی وسفلی ایام سبعه

.باب معادن کواکب

.باب انواع مربعات وطریق ان

.طریقه تکسیرکردن

.استخراج ملائکه وبخورات ان

.باب اسماءبرهتیه

.خواص اسماءبرهتیه

.باب خواص سوره های قران کریم

.باب احضارعارض

.جلب زبون

.تهیج ومحبت

. اخراج شخص ازمکان

.تفریق وجدایی

.جلب غایب

.دعوت تیجانیه

.شرح جلجلوتیه کبزی

.خواص حروف

.وبسیاری مطالب دیگر

۲۰۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply