دانلود کتاب مفاتیح الاسرار

15000 تومان – خرید
۰۹۳۶۷۲۳۰۳۸۹

فرمت .  Pdf

حجم . ۲۸۳ مگابای

صفحات . ۳۰۰ صفحه

زبان  .  فارسی

این کتاب در دوقسمت ۱و۲ میباشد  و به زبان فارسی                               میباشد وکتابی بسیار عالی درزمینه طلسمات و  علم                              اوفاق و مربعات میباشد . بخشی از فصلهای کتلب :

. ختم ایه شریفه من یتق الله

. درباب دعای ثبات

.خواص فاتحه الکباب

.اگر بخت دختدی  بسته باشد

. باب سفر کردن

. باب جاه ودولت

.حساب کردن با ابجد

. باب تسخیر اجنه

. باب ضتبطه علم حروف

.باب خواص حروف

. باب قواعد حروف

.باب اسم الاعظم

. بیان اسم اعظم

.باب حروف عبرانی

.باب حروف طلسمات

.باب حروف شجری

.باب حروف سریانی َ

.باب محبت واقسام ان

.محبت میان زن وشوهر

. باب طریقه عمل مربع

.‌باب رزق وروزی

.باب گشادن بخت وختران

.‌ نامهای مادر حضرت موسی

.عزیز شدن نزد خلائق

.مخمس اسم الاعظم

.تسخیر هفت ستاره

. باب اعمال عجیبه

.باب اشکال والواح مربعات

.باب دعای قریثا

.طبایع بسیط

.باب عقد اللسان

. ابطال سحر وجادو

.باب احضار اجنه

. باب ریاضت چهل روزه

. باب اشیاء گم شده

. باب چهل اسم ادریسی

.باب دزد برده

.وبسیاری مطالب دیگر

۱۵۰۰۰ تومان – خرید