دانلود کتاب عملیات عشق ومحبت

10000 تومان – خرید

این کتاب به زبان اردو میباشد وکتابی عالی درباب طلسمات                      وانواع ادعیه وتعویذات میباشد وتمام طلسمات این کتاب                     مجرب میباشد ودردعانویسی بسیارکاربرد دارد.                               قسمتهایی ازمطالب کتاب:

.باب حب ومحبت

.طلسمات وتعویذات جهت تسخیرات

.محبت بین زن وشوهر

.اگرمیخواهی کسی را تابع خودکنی

.اگرخواهی مطلوب رابیقرارکنی

.باب احضارحاکم مهربانی

‌.باب حاکم ظالم مهربانی

باب تسخیراجن

.باب قوت کرامات

.اگرمیخواهی مطلوب رامطیع کنی

.اگرمیخواهی کسی راازعشق دیوانه کنی

.باب تفریق وجدایی

.برای حاضرکردن شخضی تزجایی به جای دیگر

.باب درمان انواع دردها

.باب رزق وروزی

.وبسیاری مطالب دیگر….

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply