دانلود کتاب طلسمات سامری

45000 تومان – خرید
۰۹۳۶۷۲۳۰۳۸۹

این کتاب شایدبتوان گفت یکی ازقدیمی ترین کتابهای 

تعویذات وطلسمات میباشدکه به زبان عربی است 

همچنین دارای طلسمات  بسیارمجرب وقوی میباشد

که بایداحتیاط کرد در نوشتن ان .این کتاب شامل

.طلسم هلاکت دشمن بسیارقوی

.طلسم جلب زنان

.طلسم جلب مردان

.طلسم بغض وجدایی

.طلسم سردی وتفرقه

.طلسم حفظ وحفاظت

.طلسم رزق وروزی

.باب گشایش بخت

.باب گشایش کار

.باب تسلیط جن

.باب تسلیط بیمار باب قضاءحوایج

.باب رجم الدار دشمن

.عزیمه زجر تما م جنیان

.طرد  ارواح

.طردتمام  جنیان

.باب درامان بودن مقابل دشمن

.محبت شدیدحضرت یوسف

،.یرای درمان بیماری سخت

.عقدشدیدرجالگ

.درباب جنگ زن ومرد

.تسخیرخلایق سریع الاثر

وبسیاری مطالب دیگرهمراه انواع دعوت وعزیمتهای زجر؟

.

 

 

 

 

۴۵۰۰۰ تومان – خرید

4 Comments

  1. abolfazl فوریه 8, 2020
    • ashmes فوریه 27, 2020
  2. farhad فوریه 29, 2020
    • مهیار محمدیان نوامبر 22, 2020

Leave a Reply