دانلود کتاب سرالمستتر

10000 تومان – خرید
۰۹۳۶۷۲۳۰۳۸۹

این کتاب به زبان فارسی ونوشته شیخ بهایی میباشد                              ویکی از کتابهای معروف زبان فارسی است . به علت                               داشتن دعاهاو طلسمات مجرب همچنین دارای  بخشهای                         مختلف ازجمله تعبیر خواب میباشد .  بخشی ازسرفصلهای                       کتاب عبارت است از:

.خواص اسماء خداوند

.طریقه ختم اسماءالله

.فواید اسماء مبارک خداوند

.طریقه استجابت دعا

.باب اموزش جفر

.جدول جفر

.معرفی علماواستادان جفر

.استخراجات علوم غریبه

.یادداشتهای سکاکی ودهدار

.باب احضار غائب

.جهت غلبه در دشمنان

.جهت بیدارشدن در هر ساعتی

.خواص حیوانات

.جهت حب ودوستی

.باب گریه کودک

.باب محبت وعشق

.عقدالرجال

.فتح الرجال

.خواص سوره مبارکه یاسین

.رویت حلال ماه

.ختم مجرب

.زبانبندو عقداللسان

.بستن شهوت مرد

.پیدا کردن مال گمشده

.یافتن دژد وسارق

.جهت حامله شدن زنان

.برکت کیسه

.طریقه احضار ارواح

.ختم مجرب بسم الله

.ختم دعای قاموس

.دفع تب

.دانستن زن یامرد کدام زودترمیمیرند

.باب اختیارات بروج

.اختیارات کواکب

.باب وسعت رزق

.باب جفراسان نظیره اتبثی

.باب جفر نظیره ابجدی

.لوح اثبات

.باب افسون بندی

.باب گشایش در کارها

.باب محبوب قلوب مردم شدن

.باب ابطال سحروجادو

.عدد کامل حروف قران

..دعای سریع الاجابه

. احضار موکل

.باب احضار اینه

.باب هم وغم

.کشف در خواب

.باب ریزش مو

.دفع زهر گزندگان

.باب دفع تهمت

.حروف نورانی

.حروف ظلمانی

.جهت شفای بیماران

.باب حمام اصفهان

.تعبیر خواب

.گشودن قفل زنجیر

.وبسیاری مطالب دیگر……

 

۱۰۰۰۰ تومان – خرید

Leave a Reply