دانلود کتاب بارقه الشموس فی حکمه زخاریوس

35000 تومان – خرید

فرمت . Pdf

حجم . ۴۶ مگابایت

صفحات . ۲۵۵صفحه

زبان . عربی

این کتاب به زبان عربی بوده وکتابی

بسیارقوی درباب طلسمات میباشد

که اثرانبیاء زخاریوس میباشد

افراد مبتدی از طلسمات این کتاب

استفاده نکنند.بخشی ازسرفصلهای کتاب:

.باب اخفاء ازچشم خلق

.باب محبت و عشق

.باب بغض و فراق

.باب طی الارض

.جلب دراهم

.باب محبت عمومی

. باب زباط و عقد

.باب تربیع مکان کنوز

.ابطال طلسم وسحر

.حفظ خانه ومکان

.جلب طعام و نوشیدنی

.دعوت زجر

.مندل سید مهطیائیل

. دعوت معظم

.ارسال هاتف عذاب

.تلبیس ملک میمون

.تلبیس سید میططرون

. دفع وسوزاندن اجنه

.باب طرد شیطان

.باب محبت شدید

.باب هلاک ظالم

.کشف اخبار

.دعوت خیر وشر

.باب جلب سحر

.باب صرف عمار

.باب جلب رزق وروزی

.باب قضاء حاجات

.باب کشف رویا

.دعوت مبارک وعظیم باب حفظ ازشیاطین

.شفاء امراض

.وبسیاری مطالب دیگر…….

۳۵۰۰۰ تومان – خرید