دانلودکتاب عجایب الاسرار

1500 تومان – خرید
ککتاب عجایب الاسرار

زبان . فارسی

حجم فایل . ۹۸٫۵

تعدادصفحات . ۱۷۷صفحه

کیفیت . عالی 

این کتاب کتابی مفید وخوب درزمینه اموزش رمل

واموزش پایه علوم غریبه میباشد واز مطالب ارزشمندی

تشکیل شده . بخشی ازسرفصل های کتاب:

.علم رمل وفوایدان

.شرح نازل سدن علم رمل برحضرت ادم( ع )

.چگونگی علم رمل برحضرت دانیال

.اوقات رمل

.استخراج احوالات ازرمل

.دعای رمل

.یافتن دفینه توسط رمل

.اگاهی ازحال دشمنان

.به جهت بیان حال دوستان

.باب راستی ودروغ دردوستی

.باب احوال شخص زندانی

.باب دزد ومال مسروقه

.باب یافتن دزد

.باب نحس وسعدبودن کارها

.باب عزیزشدن نزدبزرگان

.به جهت شناختن فردپیروزدرنزاع

.باب سحرشدن افراد

.رمل زدن جهت اطلاع ازنفس خود

.به جهت نیک بودن یابدبودن سفر

.به جهت احوالات مردوزن

.باب ازدواج کردن

.طریقه استخراج ازفالنامه

.باب معرفی بروج فلکی

.فالنامه مردان

.فالنامه زنان

.اداب استخاره باکلام الله

.استخاره قران منسوب به امیرالمومنین

.جدول حجامت درایام ماه

.جدول گردش روح دربدن درایام ماه

.جدول ایام سرتراشیدن وناخن گرفتن

.جدول قوه زنان

.بیان علم تعویذات

.باب حروف ابجد

.باب عناصر بروج

.موکلین سفلی وعلوی برایام هفته

.خواص ایام هفته

.جدول ساعات ایام وهفته وکواکب حاکم بران

.باب بخورات کواکب

.باب رزق وروزی

.باب باطل السحر

.باب محبت عظیم

.باب گشایش

‌طلب فرزند

.طریقه استفاده ازاسماالحسنی

.جدول حروف تهجی

.موکلان حروف

.باب اسماء جلالی وجمالی

.باب خواص یارحمان یارحیم

.موثرترین ادعیه برای گرفتن حاجت

.ختم دعای طم طم برای مسخرنمودن جن وانس

.ختم بسم الله الرحمن الرحیم

.خواص بسم الله الرحمن الرحیم

.فیل مغربی برای مسخرنمودن اجنه

…..وبسیاری مطالب دیگر

۱۵۰۰ تومان – خرید