۰۹۳۶۷۲۳۰۳۸۹

دعانویسی وقلم زنی انواع دعای محبت و احضار،رزق و روزی ، گشایش کار و امورات زندگی ، زبانبند ، جدایی روابط حرام ، بستن شخص در حرام ،گشایش بخت ، درمان نازایی ، درمان افراد مصروع و جن زده و ابطال هرگونه سحر و جادو و چشم زخم و اموزش کامل علوم غریبه توسط عامل احضار و مدرس علوم غریبه استاد محمدیان. شماره تماس: ۰۹۳۶۷۲۳۰۳۸۹

Leave a Reply